Hangi Konularda Destek Oluyoruz?

Hayal Köyü ekibi olarak, topluluk çalışmaları alanına odaklanıyoruz. Temel gerekçemiz şu: topluluk (biz) alanı, hem bireysel dönüşüm (ben) hedeflerinin hem de sistemsel dönüşüm (hepimiz) vizyonunun desteklemesi için kritik alan. Topluluk, kişilerin bireysel dönüşümlerini derinleştirirken sistemik dönüşüm vizyonlarının da korunmasını sağlıyor.

Topluluk Temelleri

Vizyon
Misyon
Değerler
Hedefler

Topluluk Becerileri

İletişim
Kolaylaştırıcılık
Liderlik
Arabuluculuk

Topluluk Mekanizmaları

Karar Alma
İşbölümü
Anlaşmazlık Çözümü
Geribildirim

Topluluk Rituelleri

Değerlendirme
Kutlama
Bağlantı
Takdir

Nasıl Destek Oluyoruz?

İşbirliği yaptığımız topluluklarla aşağıdaki çalışmaları yürütüyoruz.

Kimlere Destek Oluyoruz?

Sivil Alan Çalışanları

Bireysel olarak sivil alandaki çalışmalara katkı koyanlar.

Sivil Toplum Kuruluşları

Kurumsal olarak sivil alana katkı koyanlar.

Sosyal Girişimler

Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üreten kar amacı gütmeyen şirketler.

Eğitim Kurumları

Eğitim alanına katkı koyan kurumlar

Biz Kimiz?

Feyza Eyikul
Burak Ülman
Furkan Eyikul

Hayal Köyü Yerleşkesi

Hayal Köyü yerleşkesi Bodrum’un Dağbelen Köyünde, kızılçam ormanlarına komşu, 5 dönümlük zeytinlik alanda tek bir ağaç kesilmeden kurulmuş, tamamen doğal ve geri dönüşümden elde edilen malzemelerle yapılmış, kendi elektriğini üreten, kendi yağmur suyunu biriktiren ve 24 kişinin konaklayabileceği ve çalışmalar yürütülebileceği bir yerleşkedir.
Bu yerleşke aynı zamanda BBOM Derneği tarafından “Öğrenmen Köyü” olarak kullanılmaktadır.