Hayal Köyü

Hayal Köyü sivil alanda çalışan topluluklara, barışçıl ve yaratıcı dönüşümler yolunda umudu, gücü ve cesareti besleyen süreç, araç, pratik ve içgörüler sunan bir ekiptir.

9

Hangi Konularda Destek Oluyoruz?

Topluluk çalışmalarıyla (biz) kişilerin bireysel dönüşümlerini (ben) derinleştirirken sistemik dönüşüm (hepimiz) vizyonlarının da korunmasını sağlıyoruz.

Topluluk
Temelleri

Topluluk
Becerileri

Topluluk
Mekanizmaları

Topluluk
Mekanizmaları

Kimlere Destek Oluyoruz?

Hayal Köyü olarak çalıştığımız toplulukları seçerken onların yaşama katkı koyma niyetleri ve kendilerini dönüştürme potansiyelleri belirleyici olmaktadır.

Sivil Alan
Çalışanları

Sivil Toplum
Kurumları

Sosyal
Girişimler

Eğitim
Kurumları

Ekibimiz

Bize Ulaşın