Aktif Umut Kampı, Nisan 2024 *Kayıtları Kapattık

Artık bilimsel veriler de tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor ki Dünyamız 6. kez toplu yok oluşa doğru son sürat ilerliyor. 

Doğal olaylar sonucu meydana gelen diğer 5 yokoluşun aksine, Holosen ya da Antroposen olarak adlandırılan bu yok oluş, tamamen insan faaliyetleri sonucunda meydana geliyor. 

Özellikle sanayi devriminden bu yana geçen sürecin sonucunda dünya ısınıyor, türler eşi görülmemiş bir hızda yok oluyor, ormanlar tükeniyor, su ve toprak kirleniyor. Doğal hayatın krizine toplumsal krizler de ekleniyor: siyaset otoriterleşiyor, toplumlar düşmanlaşıyor, insanlar hızla kutuplaşıyor. 

Peki, bu kendimizi içinde bulduğumuz korkunç krizler silsilesi içinde çıldırmadan nasıl duracağız? Fiziksel ve ruhsal sağlığımızı nasıl koruyacağız? Bu krizler sürerken biz hangi seçimleri yapacağız, hangi adımları atacağız? “İçinde bulunduğumuz karmaşaya çıldırmadan nasıl göğüs gerebiliriz?”

Yeniden Bağlantı Çalışması, işte tam da bu sorulara cevap ararken bize yol gösterecek bir çalışma. Aktif Umut kuramını geliştirenlerden Joanna Macy, topluluklarıyla birlikte on yıllarca cesaret ve güç veren pratikleri geliştirdiler. Bu pratikler deneyimleyenlere, insanın yaşadığı dünyanın ona bağlı bir parçası olduğunu, bu sebeple dünya üzerinde yaşanan tüm acıları -fark etse de etmese de- ruhunda ve bedeninde taşıdığını fark ettiriyor. Bu doğal bağlantının güzelliği, bütünlüğünden gelen şükran ile bu bağlansının derinliğinden gelen keder ve yas, aslında kişinin hayata farklı gözlerle bakarak yeni bir farkındalıkla ve sorumluluk anlayışıyla bu krizin içinde durabilmesini, ve bunun getirdiği güç ve cesaretle yola çıkabilmesini sağlıyor. Joanna Macy ve Molly Brown bu pratikleri Yaşama Dönüş adını verdikleri kitapta topladılar.


Feyza Eyikul ve Özge Vural, bu pratiklerden hareketle geliştirdikleri Aktif Umut Kampını 20-23 Nisan 2024 tarihleri arasında Bodrum, Vadikampüs’te hayata geçiriyorlar.

Yuvamız olan gezegen Dünyayı yok etmenin kritik eşiğindeyken; mevcut bilincimiz, güncel bilim, kadim gelenekler ve ruhani gelenekler bize varlığımızın temel mucizesine dair iç görüler getiriyor. 

Bu içgörüler -eğer yaşamlarımızı biçimlendirmelerine izin verirsek- yaşamı sürdüren toplum oluşturmamız, kurumsal, endüstriyel komplekslerden özgürleşmemiz için yeterince güçlüdür . 

Bu eğer büyük bir “eğer”. Yeni paradigma hakkında sayamayacağımız kadar çok ders ve kitap var. Temel olacak entellektüel düzeyi sağlıyorlar, yayıyorlar. Bu zihnin bir üretimi olarak büyüleyici – hatta umut verici- ama acilen yaşamlarımızı dönüştürmenin yollarına ihtiyacımız var. 

Yeniden Bağlantı Çalışması’nın temel amacı;
* İnsanlara Dünya ile yeni bir ilişki biçimi taşımak,
* Onları büyük dönüşümün parçası olmaları için güçlendirmek ve
* Yaşamlarını kurumsal kurallardan geri kazanmak.

Bunu yapabilmek için Yeniden Bağlantı Çalışması;
* Sistemler bilimi, Derin Ekoloji, Uzay ve zaman ile ilişkimizi açığa çıkaran ruhani, kadim geleneklerden oluşan perspektifler ve uygulamalar sağlıyor.
* Dünya için acımızı, karşılıklı aidiyetimizin kanıtı olarak yeniden biçimlendirir ve bu nedenle yaşam adına harekete geçme gücümüzü yeniden şekillendirir.
* Hem büyük dönüşüm, hem büyük söküm için tam bir bilinçlenme yaşamak ve belirsizlikleri kucaklamak için dayanıklılık ve sürdürme gücü uyandırıyor.
* Tüm varlıklar uğruna hareket etme niyetimizin, hayatımızı organize eden, biçimlendiren temel ilke olmasını onaylar, pekiştirir.
* Dünyanın kendi kendini iyileştirme taahhüdünde harekete geçirebileceğimiz güçlü yanları ve kaynakları belirlememize yardım eder.
* Büyük dönüşümü her birimiz için bir meydan okuma olarak sunar. Bu meydan okuma, başkalarıyla işbirliği içinde kendi belirgin, ayırt edici yollarımızda buluşmanın tam kapasitesidir.

Program, 20-24 Nisan 2024’te dört günlük konaklamalı inziva olarak gerçekleşecek. Kamp boyunca en sık kullanılacak yöntem grup çalışmaları olacak. Gün akışı sabah 09.00’da başlayacak. Erken akşam yemeğinin ardından grubun ihtiyaçlarıyla uyumlu akşam oturumları da olacak. Bu nedenle katılımcıların tümünün kamp boyunca VadiKampüs’te konaklamasını bekliyoruz.

Yeniden Bağlantı Çalışması sırasında yeryüzü ile bağlantımızı güçlendirecek kimi çalışmaları ormanda, doğanın içinde gerçekleştireceğiz. Bunun için doğada gezinmeye uygun kıyafetlerinizi yanınızda getirmeniz katılımınızı kolaylaştırır.
Yeniden Bağlantı Çalışması sırasında yeryüzü ile bağlantımızı güçlendirecek kimi bedensel çalışmalar yapacağız. Onlar için de spor kıyafetler rahat etmenizi destekleyecektir.

İnziva; Bodrum Dağbelen Köyü’ nde bulunan -2015 yılından bu yana BBOM Öğretmen Köyü ve Hayal Köyü Yerleşkesi olarak kullanılan- VadiKampüs’de gerçekleştirilecek. VadiKampüs, doğanın içerisinde, güneş enerjisi ile elektrik üreten ve yağmur hasatıyla su ihtiyacını karşılayan doğayla uyumlu bir yaşam alanı. Paylaşımlı odalarda 2 veya 3 kişi ya da isteyenler için kendi çadırında konaklama imkanı sunuyor. Banyo ve tuvaletler ortak kullanım alanları. Programa başvurmadan önce bu bağlantıdan Vadi Kampüs’ü detaylıca incelemenizi ve eğer konaklama imkanları size uygunsa programa katılmanızı rica ediyoruz.

Feyza Eyikul: Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2002 – 2005 yılları arasında uluslararası ticaret ile ilgilenen Feyza 2005 – 2010 yılları arasında sosyal yaşam menajerliği yaptı. Kariyerinin bu döneminde farklı sektörlerden kişi ve kurumlarla çalışan, ekip yönetimi deneyimi edinen Feyza 2010 yılından itibaren “Başka Bir Okul Mümkün!” hareketi vesilesiyle sivil toplum alanına yöneldi. Ortak amaçla yapılan çalışmalarda verimliliğe bireysel etkenlerin katkısının yanında topluluğun etkenleri üzerine çalıştı. Bir arada ortak amaçla farklı üretimler üzerine süreçler geliştirdi, yönetti. Verimi, katılımı ve grup içi barışı destekleyen araçlar üzerine deneyim kazandı. BBOM Öğretmen Köyü Topluluğunun kurulmasında ve gelişmesinde inisiyatif aldı.

2015 Yılından bu yana Şiddetsiz İletişim eğitimi alan, pratik yapmayı sürdüren Feyza, bu alanda toplulukları ve bireyleri destekleyen eğitimler sunmaya, Sınıf Çemberi ve Öğrenme Ortaklığı gibi programların gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Aynı zamanda insan hakları, insani yardım, ekoloji alanlarında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarına Hayal Köyü bünyesinde danışmanlık hizmetleri sunuyor. Toplumsal Barış için katkıda bulunmayı odağında tutan Feyza Şiddetsiz İletişim, Sosyokrasi, Onarıcı Adalet, Katılımcı Karar ve Aktif Umut pratikleri öğrenmeye ve paylaşmaya devam ediyor. 

Özge Vural: Hayatından hiç eksik etmediği, çocuklar için şarkılar yapan bir müzik grubuyla, Şubadap Çocuk Orkestrası’yla farklı bir şekilde deneyimleme fırsatı buldu. Şubadapla geçirdiği zaman diliminde orkestra ile konserler vermenin yanı sıra ‘Orff-Schulwerk’ yaklaşımı ile düzenlenmiş birçok atölye gerçekleştirdi. Başka Bir Okul Mümkün eğitici eğitimlerine katılma fırsatı buldu ve alternatif pedagojiler üzerine çalıştı.

Tabii çocuklarla kurduğu ilişkinin getirdiği karşılıklı öğrenme hali, onun bu hali daha eşitlikçi bir düzleme taşıyabileceği çocuk-yetişkin yogası ve mindfulness eğitimleri almasını sağladı. Şiddetsiz İletişim temelinde hareket ve müzik üzerine odaklanıp birçok proje, okul, sivil toplum kuruluşunda atölyeler gerçekleştirdi. Gaye Amus ile ‘Orman Anaokullarına Giriş’ eğitimi alarak bir orman okulunda orman pedagojisini deneyimledi. Son olarak Çağdaş Drama Derneği’nde aşamaları tamamlayarak drama liderliği yolunda ilerlemektedir.

 

Özge Oğuz: Tekirdağ’da doğdu. Ayçiçeği ve buğday tarlaları arasında büyüdü. 2014 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2017 yılına kadar Başka Bir Okul Mümkün Derneğine bağlı Meraklı Kedi İlkokulunda öğretmenlik yaptı. Aynı süreçte BBOM Öğretmen Köyünün kurulum sürecinde gönüllü olarak yer aldı. Çanakkale’de bulunan Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezinde çocuklar ve yetişkinler için programlar hazırladı. BBOM Derneğinin eğitim modeli geliştirme çalışmalarında koordinatör olarak çalıştı. Okullarda ekolojik uygulamaları destekleyen içerik ve materyaller hazırladı. Öğretmen ve ebeveynlere yönelik eğitim ve atölyeler geliştirdi. Doğayla uyumlu bir yaşam için üretmeye, 2022 yılından beri TEMA Vakfı eğitim bölümünde Program Geliştirme Koordinatörü olarak devam ediyor.

“İçinde bulunduğumuz krizlere, karmaşaya çıldırmadan nasıl göğüs gerebilirim? diye sorgulayan herkes katılabilir. Özlediği yaşam için harekete geçecek güç ve cesaret arayışında olanları, yeryüzü ile bağlantısından doğan şükran ve acıyı birlikte onurlandırmak isteyenleri, günümüz koşullarında sıklıkla umutsuzluğu, çaresizliği, öfkeye ya da apatiye kapılanları çalışmadan faydalanmaya davet ediyoruz. 

Kamp programının katılımcı kapasitesini çalışmaların ve etkileşimin derinliğini desteklemek üzere minimum 9 maksimum 18 kişi olarak belirledik. 

Katılımcıları, kayıt olma sırasına göre kabul edeceğiz. 18 kişilik kontenjan dolduğunda kayıtları kapacağız. 

Kayıtlar, 15 Nisan tarihine geldiğimizde 9 kişinin altında kalırsa kampı iptal edip kayıt olanlara ödemelerini iade edeceğiz.

Kampın tekrarı olacak mı diye soranlar için şimdiden cevaplayalım; Yeni bir aktif omut kampını Eylül-Ekim aylarında gerçekleştireceğiz. Bu kampa katılamayıp Eylül, Ekim kampına katılmayı düşünenler şimdiden ön-kayıt için e-posta aracılığıyla adlarını yazdırabilirler. 

Eğitim, herhangi bir resmi kurs programına da bağlı değil. Dolayısıyla katılımcılara herhangi bir sertifika sunmayacağız. Ancak hafta sonu çalıştığı veya inziva iş günlerini de kapsadığı için kurumuna bu eğitime katıldığını ibraz etmesi gerekenler için Hayal Köyü bünyesinde kurumsal bir katılım belgesi düzenleyebiliriz.

Çalışmanın kolaylaştırıcıları Feyza ve Özge bu kampı yaşama armağan olarak sunuyorlar ve dolayısıyla eğitmenlik ücreti almıyorlar. Çalışmanın bir eğitim ücreti olmasa da, 4 gün birlikte konaklama, yeme & içmeden doğan giderler ortak paylaşılacak. 

Kamp için 20-23 Nisan tarihleri arasında Bodrum Dağbelen Köyü, VadiKampüs’te yapılacak konaklama için “3 ana ve 2 ara öğün dahil, kişi başı 4 günlük konaklama ücreti toplam 6.000TL (+KDV).

Bu fiyat VadiKampüs’e ödemesini 15 Nisan 2024 tarihine kadar tamamlayacaklar için geçerlidir. Ücret VadiKampüse ödeneceği gibi ödemede taksitlendirme, ileri tarihli ödeme gibi sorularını için doğrudan VadiKampüs ile iletişime geçebilirsiniz.

VadiKampüs İletişim ve Hesap Bilgileri
Telefon: +90 541 645 61 92

Instagram Hesabı
VadiKapmüs IBAN Bilgisi

Ziraat Bankası
Gizem ÇAVUŞOĞLU

TR46 0001 0000 6345 0140 3850 02

 

*** Kayıtları kapattık. Sonbaharda bir kamp daha açacağız. Yeni kampın tarihi belli olduğunda e-posta ile haberdar olmak isterseniz hayalkoyu@gmail.com adresine aktif umut başlıklı bir e-posta gönderebilirsiniz.

Kayıt için herhangi bir önkoşul bulunmadığından, konaklama ücretini yatırıp bizi hayalkoyu@gmail.com adresinden bilgilendirdiğiniz takdirde kaydınızı tamamlamış olursunuz.

Kayıtlar 15 Nisan 2024 tarihine kadar açıktır. Ancak 18 kişilik kontenjanın daha erken dolması halinde kayıtlar kapatılacak ve bu sayfadan duyurulacaktır.

Kayıt olmadan önce öğrenmek istedikleriniz, ileteceğiniz özel durumlarınız için hayalkoyu@gmail.com adresinden veya +90 553 424 30 96 Özge Vural’a ulaşabilirsiniz.

Kaydınızı tamamlamak için ödeme bilgilerini ve Vadi kampüs’ün iletişim bilgilerini bu bağlantıda bulabilirsiniz:

15 Nisan’da tüm katılımcıların yer aldığı ve program boyunca haberleşmek için kullanacağımız WhatsApp grubumuzu açacağız. Bu nedenle konaklama ödemenizi bildirmek üzere attığınız kayıt e-postanızda telefon numaranızı da yazmanızı rica ederiz.