Marshall Rosenberg’in geliştirdiği Şiddetsiz İletişim yönteminin, toplumsal barış inşası için çok kıymetli bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu sebepten, Şiddetsiz İletişimin erken çocukluktan üniversiteye kadar tüm müfredata yayılmasını, kamu kaynaklarıyla yaygınlaştırılmasını hayal ediyoruz. Bu yola hizmet etmesi için, 2024 yılının ilk altı ayı boyunca,  6 ayrı buluşmada, toplam 50 saat çevrimiçi ve 5 gün yüz yüze sürecek bir Şiddetsiz İletişim Yıllık programı açıyoruz. Programa katılımcı olarak, toplumsal barış yolunda aktif ve doğrudan rol alma potansiyeli taşıdığını düşündüğümüzden, sadece sivil toplum çalışanlarını, eğitimcileri, sosyal hizmet çalışanlarını, Kadın ve LGBTi Hakları aktivistlerini davet ediyoruz.

Amacımız; çok zorlu toplumsal ve politik koşullarda mücadele veren bu kesimlerin, toplumsal barış inşası yolunda güç ve cesaretlerine Şiddetsiz İletişim tedrisatı ile katkıda bulunmak. Ayrıca, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların, bu tür desteklere maddi erişimi zorlaştıran etkilerinin farkındayız. Tam da bu farkındalıkla ve Şiddetsiz İletişim yaklaşımının toplumsal barış yolunda yaygınlaşmasına duyduğumuz özlemle; programda -konaklama ve organizasyon gibi temel giderler dışında- herhangi bir eğitim ücreti talep etmiyoruz. Katılımcıları “Önce gelen oturur” prensibiyle belirleyecek ve demografik özellikler ile kimlikler açısından çeşitliliği gözeten bir dağılım yapacağız.  Programa katılmak isteyenleri aşağıdaki duyurunun tamamını dikkatle okuyup sonundaki formu doldurmaya davet ediyoruz. 

Bu programla; yaşamı dönüştürme isteği ve alanı olan yetişkinlerin, güçlenmelerine ve cesaretlerine katkıda bulunarak, toplumsal barış yönünde hareket etmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte, programı maddi açıdan kolay erişilebilir kılmayı da amaçladık.

Program; katılımcı, barışçıl, esnek ve çeşitli bir öğrenme ortamı içerisinde ilerleyecek.  Eğitim ekibi eğitmen rollerini öğrenen, kapsayıcı ve empatik dinleyen olma yönünde beceri ve nitelikleri ile sürdürecekler. Ayrıca program, tüm katılımcıların öğrenme süreçlerinde aktif özne olacağı bir tasarıma sahip.

Programla katılımcıların; 

 • şiddetsiz iletişime dair temel fikirleri öğrenmesini, 
 • şiddetsizliğin özünü kavramalarını, 
 • şiddetsizlik yönünde tutum geliştirmelerini ve 
 • şiddetsizlik becerileri edinmelerini 

hedefliyoruz. 

Program, ağırlıklı olarak, Marshall Rosenberg’in geliştirdiği Şiddetsiz İletişim yöntemini içeriyor. Şiddetsiz iletişim pratiklerinin yanında, Joanna Macy ve Aktif Umut ekibinin geliştirdiği The Work That Reconnects (Yeniden Bağlantı Çalışması) pratiklerinden bir bölümünü kapsıyor. 

Programın yapısı, birbirini besleyen ve iç içe ilerleyen parçalardan oluşuyor: Çevrimiçi Modüller, İnziva, Alıştırma Akşamları, ve Eşli Alıştırma Düzeni.

Programın amacına ulaşması için, katılımcıların, programın tüm parçalarına olabildiğince eksiksiz katılmasını öneriyoruz. Bununla birlikte, “Alıştırma Akşamları” ve “Eşli Alıştırma Düzeni”ni katılımcıların tercihine bırakacağız. Ancak programı tamamlamak için “Çevrimiçi Modüller”in en az dördüne ve “Konaklamalı İnziva”nın tamamına katılımı gerekli görüyoruz. Dolayısıyla aşağıdaki program takvimini inceledikten sonra ve şayet program size uyuyorsa başvurmanızı rica ediyoruz.

 

Çevrimiçi Modüller:

Çevrimiçi modüller* ve inziva, eğitmenin kolaylaştırıcılığıyla ilerleyecek. Bu modüller gerekli düzeyde bilgi ve teori içeriyorlar; ağırlıklı olaraksa pratik yapma üzerine kurulular. 

1. Modül (Çevrimiçi)

Şiddetsiz İletişime Giriş:

Giriş: Şefkati Engelleyen İletişim ve Şiddetsiz İletişimde 4 Adım

2. Modül (Çevrimiçi)

Empati: 

Dinleme Becerileri, Empatiyle Anlamak, Empatinin Dönüştürücü Gücü

3. Modül (Çevrimiçi)

Kendimle Bağlantı:

Özdeğer, Seçim, Öz-takdir, İhtiyaç Pusulası, Geri Bildirim

4. Modül (Çevrimiçi)

Topluluklarımla Bağlantı:

Ortak Amaç, Anlaşmalar, Karar Alma, Çatışma Çözümü, Kutlama & Yas

5. Modül (Çevrimiçi)

Toplumsal Dönüşüm: 

Açık Sistemler, Güç Kullanımı, Kişisel Vizyon

6. Modül (İnziva) 

Yola Çıkmak: 

Şiddetsizliği Yaşamak, İç Barış, Toplumsal Dönüşüme Katkılarımızı Keşfetmek, Aktif Umut ve Yola Çıkmak

* Eğitmen katılımcı grubun ihtiyaçlarını öngörerek ya da hazırbulunuşluğunu değerlendirerek içeriklerde  ve/ya sıralamalarında değişiklik yapabilir. 

Konaklamalı İnziva: 

Konaklamalı inziva, tüm katılımcıların gündelik akışa aktif olarak katılacağı ve herkesin liderliği pratik edeceği bir şiddetsiz yaşam deneyimi olarak tasarlandı. İnziva sırasında, programın hedefleriyle ve 6. Modülün içerikleriyle uyumlu olarak, oturumlarda şiddetsiz iletişim pratikleri devam edecek. Bunun yanında 5 gün sürecek ortak yaşam deneyimi de başlı başına bir şiddetsizlik pratiği olarak ele alınacak. İnzivada birlikte yaşam; beslenme, barınma, temizlik, alan kullanımı gibi tüm konularda iş bölümü ve işbirliği içinde, anlaşmalar yaparak, çatışmaları çözerek şiddetsiz iletişimi gündelik hayatın içinde deneyimleme fırsatı olacak. 

İnziva; Bodrum Dağbelen Köyü’ nde bulunan -2015 yılından bu yana BBOM Öğretmen Köyü ve Hayal Köyü Yerleşkesi olarak kullanılan- VadiKampüs’de gerçekleştirilecek. VadiKampüs, doğanın içerisinde, güneş enerjisi ile elektrik üreten ve yağmur hasatıyla su ihtiyacını karşılayan doğayla uyumlu bir yaşam alanı. Paylaşımlı odalarda 2 veya 3 kişi ya da isteyenler için kendi çadırında konaklama imkanı sunuyor. Banyo ve tuvaletler ortak kullanım alanları. Programa başvurmadan önce bu bağlantıdan Vadi Kampüs’ü detaylıca incelemenizi ve eğer konaklama imkanları size uygunsa programa başvurmanızı rica ediyoruz.

Çevrimiçi Alıştırma Akşamları:

Alıştırma akşamları, koordinasyon ekibi tarafından yürütülecek. Modüllerle senkron şekilde şiddetsiz iletişim pratiği yapmak üzerine kurulular. Katılım tercihe bağlı. 

Eşli Alıştırma Düzeni:

Eşli alıştırma yapmak isteyen katılımcılar, programın ilk haftalarında koordinasyon ekibi tarafından birbirleri ile eşleştirilecek ve eşleriyle düzenli buluşmaya davet edilecekler. Katılımcıların bu buluşmalarda empati pratiği yapmalarını kolaylaştıracak yönergeler ekip tarafından paylaşılacak. Katılım tercihe bağlı. Şiddetsiz İletişimin; 

 • bireyin kendisiyle ve çevresiyle bağlantısı, 
 • kendi potansiyelini hayata geçirmesi, 
 • yaşamı sürdüren toplulukların gelişmesi, 
 • barışçıl bir toplumsal dönüşüm

yolunda katkısına inanıyoruz. Marshall Rosenberg’in gelecek vizyonunu paylaşıyoruz. 

Bir diğer ortak noktamız ise şiddetsiz iletişimin maddi olarak kolay erişilebilir olmasına dair duyduğumuz özlem. Şiddetsiz iletişimin erken çocukluktan üniversiteye kadar tüm müfredata yayılmasını, kamu kaynaklarıyla yaygınlaştırılmasını hayal ediyoruz. O zamana kadar erişilebilirliğine ve yaygınlaşmasına katkı koymak niyetiyle bu programı tasarladık. 

Eğitmenimiz ve asistanı, bu programı yaşama armağan olarak sunuyor. 

Koordinasyon ekibi bu armağanın yaşamla buluşabilmesi için inisiyatif alıyor ve koordinasyon sorumluluğunu üstleniyor. Koordinasyon ekibindeki 3 kişi aynı zamanda eğitim programının katılımcısı olacak ve programın tüm aşamalarında gerekli teknik, idari ve organizasyonel işleri koordine edecekler. 

Eğitmen Ekip:

Eğitmen Feyza Eyikul: Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2002 – 2005 yılları arasında uluslararası ticaret ile ilgilenen Feyza 2005 – 2010 yılları arasında sosyal yaşam menajerliği yaptı. Kariyerinin bu döneminde farklı sektörlerden kişi ve kurumlarla çalışan, ekip yönetimi deneyimi edinen Feyza 2010 yılından itibaren “Başka Bir Okul Mümkün!” hareketi vesilesiyle sivil toplum alanına yöneldi. Ortak amaçla yapılan çalışmalarda verimliliğe bireysel etkenlerin katkısının yanında topluluğun etkenleri üzerine çalıştı. Farklı bir arada ortak amaçla üretimi üzerine süreçler geliştirdi, yönetti. Verimi, katılımı ve grup içi barışı destekleyen araçlar üzerine deneyim kazandı. BBOM Öğretmen Köyü Topluluğunun kurulmasında ve gelişmesinde inisiyatif aldı.

2015 Yılından bu yana Şiddetsiz İletişim eğitimi alan, pratik yapmayı sürdüren Feyza, bu alanda toplulukları ve bireyleri destekleyen eğitimler sunmaya, Sınıf Çemberi ve Öğrenme Ortaklığı gibi programların gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Aynı zamanda insan hakları, insani yardım, ekoloji alanlarında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarına Hayal Köyü bünyesinde danışmanlık hizmetleri sunuyor. Toplumsal Barış için katkıda bulunmayı odağında tutan Feyza Şiddetsiz İletişim, Sosyokrasi, Onarıcı Adalet, Katılımcı Karar ve Aktif Umut pratikleri öğrenmeye ve paylaşmaya devam ediyor. 

 

Asistan Eğitmen Burak Ülman: 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı. 1998-2003 yılları arasında İngiltere’de yaşayan Burak Sussex Üniversitesinde Siyasal İktisat Doktorasını tamamladı. Barış imzacısı olduğu için hukuksuz bir şekilde ihraç olduğu 2017 yılına kadar çeşitli üniversitelerde dersler verdi. 2016 Yılında kurucularından olduğu Başka Bir Okul Mümkün girişimi kapsamında Ashoka Fellow seçildi.

Hayal Köyü çatısı altında Burak sivil alanda çalışan kurumların katılım, uyum ve verim gibi alanlarda kalıcı mekanizmalar oluşturmasına hem kolaylaştırıcılıkla hem de eğitimlerle destek oluyor. Burak’ın uzmanlık alanları arasında Sosyokrasi, Derin Demokrasi, Topluluk kuramları gibi sürdürülebilir topluluklar oluşturmaya destek olan yönetişim ve iletişim araç ve teknikleri bulunmakta.

Koordinasyon Ekibi: 

Zoe Brownie (They/Them): Zaman ve mekanda kaybolmuş kuir bir eğitimci. İngilizce Öğretmenliği, dil bilimi ve dilde bağlam alanlarında eğitimlerini tamamlayıp, alternatif eğitim, şiddetsiz bir eğitim sistemi özlemi duyan hayat boyu öğrenmeyi ve insan/hayvan hakları savunuculuğu yapmayı seçen non-binary (na-ikili) biri. Kuir/Vegan/Poly gibi aktivizminde kesişimselliği önemseyen dezavantajlılaların kapsanması için şiddetsiz yollar arayan, aktif umudunu yeşertmeye çalışan bir öteki.

Eyşxan Eriş (She/Her):  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun. 2017’ den bu yana insani yardım alanında çalışmakta. Kendini çocuk hakları aktivisti olarak tanımlamakta. Çocuk hakları, çocuk katılımı ve çocuk güvenliği alanında eğitmenlik yapmakta. Bütün çocukların haklarına, kaynaklara ve fırsatlara erişimi için emek vermekte. Şu an Şanlıurfa’ da ruh sağlığı ve psikososyal destek alanında çalışmakta. Profesyonel olarak çalışmış olduğu kurum dışında da birçok kuruma gönüllü emek vermekte. 

Ceyda Kiymir (She/Her): Eski nesil grafik tasarım mezunu, yeni canva çekirgesi, özel okul, okul öncesi öğretmenliği yorgunu bir işsiz. Öğrenme yolculuğunu gönüllülük ve arkaplan ağır işleri yaparak kotarmaya çalışan, düzen ihtiyacını defterler ve beyaz fayanslara not almaktan dijital araç gereçlere ve Drive evrenine uzanan bir yelpazede karşılamaya gayret eden, ve son olarak mizah ihtiyacını her daim ortamlara sızdırarak büyüyünce clown olmak isteyen biracı bir queer birey.

Toplumsal barış özlemi taşıyan ve aşağıdaki alanlarda aktif çalışan herkes programa katılabilir. 

Programın katılımcı kapasitesini minimum 16, maksimum 24 kişi olarak belirledik. Katılımcıları, başvuranlar arasından başvuru sırasına ve aşağıdaki alanlarda ücretli ve/ya gönüllü çalışanlara öncelik vererek belirleyeceğiz. Başvuruları kabul ederken, başvuru sırası ile birlikte; katılımcılar arasında, aşağıdaki alanları ve demografik özellikleri açısından, çeşitliliği gözeteceğiz. 

Programa davet edilecek alanlar: 

 • Çocuklar ve/ya gençlerle çalışan eğitimciler,
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışanlar,
 • Sosyal hizmet alanından kamu çalışanları,
 • Çocuk Hakları aktivistleri,
 • Kadın Hakları & LGBTİ+ Hakları aktivistleri,
 • Ekoloji aktivistleri.

Program boyunca eğitmen, farklı hazır bulunuşları gözeterek pratikler sunacak. Dolayısıyla Şiddetsiz İletişim konusunda bilgi ve deneyim sahibi olanlar da, şiddetsiz iletişim yöntemiyle henüz tanışma fırsatı bulmamış olanlar da programa katılabilirler. 

Başvuru ve Kayıt Süreci

Başvuru formu 15 Ocak 2024 Pazartesi, saat 23:59’a kadar açık. 24 kişilik kontenjanın daha erken dolması durumunda başvuru formu üzerinden duyuracağız. Tüm başvuru sahiplerine en geç 16 Ocak salı akşamına kadar e-posta ile geri dönüş yapmış olacağız. 19 Ocak katılım ücretini ödeyerek kaydınızı kesinleştirmek için son tarih. 21 Ocak’ ta, tüm katılımcıların yer aldığı ve program boyunca haberleşmek için kullanacağımız WhatsApp grubumuz açılacak ve 27 Ocak’ta ilk modül ile program çevrimiçi başlayacak. 

Program, hedefleriyle uyumlu olarak, 6 aya yayılmış şekilde 50 saat çevrimiçi buluşma ve 5 günlük inzivadan oluşuyor. Başvurmadan önce “program hedeflerini”, “program takvimini” ve “VadiKampüs’te konaklama imkanlarını” incelemenizi; çevrimiçi buluşmalarının en az 40 saatine ve inzivanın tamamına katılabileceğinizi öngörüyorsanız -sınırlı kontenjan içinden bir yeri alacağınızın sorumluluğuyla- başvuru yapmanızı rica ediyoruz.

Katılım Ücreti 

Şiddetsiz İletişimin yaygınlaşmasına ve erişilebilirliğinin kolaylaşmasına katkı niyetiyle programın bir eğitim ücreti yok. Bunun yanında programın 6 aya yayılan lojistik, idari ve teknik işlerinin koordinasyonu için 3.000 TL(+KDV) katılım ücreti belirledik. Ayrıca; programın sonunda, Haziran 2024’te Bodrum Dağbelen Köyü, VadiKampüs’te yapılacak inziva için “3 ana ve 2 ara öğün dahil, kişi başı 5 gecelik konaklama ücreti toplam 6.000TL (+KDV). *Bu fiyat, VadiKampüs’e ödemesini Şubat 2024’e kadar tamamlayacaklar için geçerlidir. Ödemesini ileri tarihte yapmak veya taksitlendirmek isteyenler için ücret Vadikampüs tarafından ödeme şartlarına ve enflasyon koşullarına göre güncellenecektir.

Başvurusuna onay aldıktan sonra koordinasyon ücretinin tamamını ve konaklama ücretinin en az 1/2’sini 19 Ocak 2024 Cuma saat 17:00’a kadar ödeyenlerin kaydı kesinleşecektir. Bu tarihten sonra katılmaktan vazgeçerseniz geri ödeme yapmayacağız.

Başvurusuna onay alanlara havale/EFT ile ödeme için hesap bilgileri e-posta ile göndereceğiz. Ödeme ve/ya ücretlendirme konusunda sorularınız varsa hayalkoyu@gmail.com adresine yazabilirsiniz. 

Sertifika 

Eğitmenimizin, Uluslararası Şiddetsiz İletişim Merkezi (CNVC) sertifikası ya da devam eden bir sertifikasyon süreci bulunmuyor. Eğer programa katılım motivasyonlarınızdan biri CNVC sertifika sürecine hazırlık ise bu program kapsamında alacağınız eğitimin sertifika ön-koşulu için gerekli saatlere sayılmayabileceğini göz önüne almalısınız. 

Eğitim, herhangi bir resmi kurs programına da bağlı değil. Dolayısıyla katılımcılara herhangi bir sertifika sunmayacağız. Ancak hafta sonu çalıştığı veya inziva iş günlerini de kapsadığı için kurumuna bu eğitime katıldığını ibraz etmesi gerekenler için Hayal Köyü bünyesinde kurumsal bir katılım belgesi düzenleyebiliriz.

Başvuru Formu

Bu duyuru metninin tamamını okuduğunuzdan emin olduğunuzda ve programın amacı, hedefleri sizin için de anlamlıysa aşağıdaki bağlantıdan başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Başvuru formu bağlantısı: https://forms.gle/bnisMyz8z81B6GKe7