Çalışmalarımız

“Topluluk olma hali insanların insanlığa olan inancını güçlendirir.” – Jessica Baumgartner

Eğitim

Toplulukların barışçıl, yaratıcı ve verimli olabilmelerine katkıda bulunmak için eğitim süreçleri tasarlıyor ve yürütüyoruz.

Temel önermemiz şu: Sağlıklı bir topluluk DNA’sı sağlıklı Katılım – Aidiyet – İşbölümü – Üretim döngülerinden oluşuyor. Toplulukların bu döngülerini desteklemek için
iletişim, karar alma, kolaylaştırıcılık, liderlik, arabuluculuk, işbölümü, geri bildirim gibi alanlarda eğitim ve seminerler düzenliyoruz.

Kolaylaştırıcılık

Toplulukların ortak bir gündemle bir araya geldikleri -çevrimiçi ya da yüzyüze- buluşmaları kolaylaştırıyoruz.

Temel yaklaşımımız şu: Güvenli iletişim koşullarını sağlayarak, topluluktaki herkesin katılımına alan açıyor ve topluluğun içinde zaten var olan potansiyelin ve kerametin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyoruz. Vizyon, misyon, değerler veya yıllık hedeflerin belirlenmesi ya da revizyonu; öz değerlendirme ya da içgörü toplanması; yeni projeler veya iş fikirleri üzerine yaratıcı süreçler kurgulanması gibi gündemleri tarafsızlık çerçevesinde kolaylaştırıyoruz.

Mentorluk

Topluluk liderlerine, bireysel ihtiyaçlar ve topluluk hedefleri matrisindeki zorlu yolculuğunda eşlik ediyoruz.

Temel varsayımımız şu: Toplulukların barışçıl ve verimli hale gelmesinde liderler (ve dönüşüm elçileri) kritik rol taşıyorlar. Bu kişilerin dönüşümlerin zorlu süreçlerinde hem duygusal olarak hem de beceriler alanında desteklenmesi gerekiyor. Bu amaçla düzenli birebir görüşmelerle liderleri vizyonerlik, karar alma, anlaşmazlık çözümü, kriz yönetimi, duygusal dayanıklılık gibi konularda destekliyoruz.

Danışmanlık

Toplulukların sahip oldukları tüm potansiyelin açığa çıkması için süreç tasarımları yapıyor ve bunların hayata geçmesini destekliyoruz.

Temel çıkış noktamız şu: Bir toplulukluğun sahip olduğu potansiyelin tam gerçekleşmesini sağlamak için net çerçevelere ve efektif mekanizmalara ihtiyaç vardır. Buradan hareketle, önce toplulukların ihtiyaçlarını tespit edip, bunlara yönelik önerileri içeren bir süreç tasarımı yapıyoruz. Düzenli danışmanlık çerçevesinde iletişim şekli, işbölümü yapısı, karar alma yöntemi, performans değerlendirme gibi alt alanları içeren süreci takip edip, gerektiğinde uygulamaya destek oluyoruz.

Arabuluculuk

Anlaşmazlık halindeki tüm tarafların birbirlerini kalpten duyarak ilişkilerin onarılmasına ve topluluğun bağlantısının güçlenmesine destek oluyoruz.

Temel gözlemimiz şu: Anlaşmazlıklar doğal hayatın bir parçasıdır ve doğru yönetildiklerinde toplulukların eşik atlaması için büyük fırsatlar sunarlar. Toplulukların içindeki anlaşmazlıkların hem ilişkileri onaracak hem bağlantıyı güçlendirecek hem de topluluğa yeni öğrenmeler sunacak şekilde ele alınması için arabuluculuk desteği veriyoruz.

Hayal Köyü İnzivaları

Toplulukların Hayal Köyü yerleşkesinde fiziksel olarak bir araya gelerek yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış buluşmalarla bağlantılarının güçlenmesine destek oluyoruz.

Temel deneyimimiz şu: Bir araya gelmek hem topluluğun bağlantısını derinleştiriyor hem de daha derin öğrenme imkanları sağlıyor. Bodrum Dağbelen Köyündeki 24 kişi konaklama kapasitesi olan yerleşkemizde 2-5 gün arası buluşmalar düzenliyoruz. Topluluğun ihtiyacına göre yapılandırılmış buluşmalara içerik sağlayabiliyoruz ya da yapılandırılmamış buluşmalarda grubun bağlantısına hizmet eden özel oturumlar açabiliyoruz.